TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH - ĐƠN VỊ HÀM THUẬN BẮC - KHÓA VIII

8:51' 22/8/2012

TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
ĐƠN VỊ HÀM THUẬN BẮC
1. Ông NGUYỄN HOÀI ANH
Sinh ngày  : 02/5/1977
Quê quán  : xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Trung cấp Chính trị, Kiến trúc sư, Cử nhân Anh văn
Bí thư Tỉnh Đoàn
 
2. Ông HUỲNH THANH CẢNH
Sinh ngày  : 10/11/1961
Quê quán  : xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Đại học Quản trị kinh doanh
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Bắc
 
3. ĐÀO THỊ KIM DUNG
Sinh ngày  : 02/8/1963
Quê quán  : xã Thái Thuần, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Sơ cấp Chính trị, Thạc sĩ Khoa học nông nghiệp
Giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển cây Thanh Long - Sở Nông nghiệp & PTNT
 
4. Ông NGÔ ĐÌNH MIÊN
Sinh ngày  : 01/5/1954
Quê quán  : xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Đại học sư phạm
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Bình Thuận
 
5. Ông NGUYỄN VĂN MINH
Sinh ngày  : 15/3/1934
Quê quán  : thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Trung cấp quân sự
Nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Thuận
 
6. Ông HUỲNH THANH TÂM
Sinh ngày  : 13/12/1954
Quê quán  : xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Cử nhân Luật
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy
 
7. Ông NGUYỄN THÀNH TRUNG
Sinh ngày  : 25/4/1954
Quê quán  : xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Cao cấp Chính trị, Đại học Quân sự
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh