TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH - ĐƠN VỊ TUY PHONG - KHÓA VIII

8:54' 21/8/2012

TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
ĐƠN VỊ TUY PHONG
1. Ông NGUYỄN VĂN DŨNG
Sinh ngày  : 10/01/1953
Quê quán  : xã Cát Tài, huyện Phù Cát,
tỉnh Bình Định
Cao cấp Chính trị, Thạc sĩ Kinh tế
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận
 
2. Ông TRƯƠNG ĐẠI HƯNG
Sinh ngày  : 20/3/1953
Quê quán  : phường Châu Long, quận Ba Đình,
thành phố Hà Nội
Cao cấp Chính trị, Đại học Kinh tế
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội
 
3. Ông LÊ VĂN LONG
Sinh ngày  : 26/8/1954
Quê quán  : xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Cử nhân Luật
Tỉnh ủy viên, Đại tá - Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh
 
4. Ông TRẦN VĂN NHỰT
Sinh ngày  : 25/02/1957
Quê quán  : thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong,
tỉnh Bình Thuận
Cao cấp Chính trị, Đại học Kinh tế
Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Công thương
 
5. NGUYỄN THỊ PHÚC
Sinh ngày  : 19/5/1965
Quê quán  : phường Đức Long, TP. Phan Thiết,
tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Đại học Sư phạm
Tỉnh Ủy viên,
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Thuận
 
6. Ông VÕ KỲ TẬP
Sinh ngày  : 18/4/1954
Quê quán  : xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong,
tỉnh Bình Thuận
Cao cấp Chính trị, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND
tỉnh Bình Thuận