TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH - ĐƠN VỊ PHAN THIẾT - PHÚ QUÝ - KHÓA VIII

8:58' 22/8/2012

TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
ĐƠN VỊ PHAN THIẾT - PHÚ QUÝ
1. Ông NGUYỄN VĂN ĐÔNG
Sinh ngày  : 24/12/1962
Quê quán  : xã Đức Phú, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
Cử nhân Luật
Giám đốc Công ty Xây lắp Rạng Đông
 
2. Ông TRƯƠNG NGỌC GIAO
Sinh ngày  : 12/8/1962
Quê quán  : xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Kỹ sư Thủy sản
Giám đốc Trung tâm khuyến ngư tỉnh
 
3. Ông TRẦN NGỌC LINH
Sinh ngày  : 02/7/1961
Quê quán  : xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Kỹ sư hệ thống điện
Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh
 
4. Ông VÕ TẤN NHUNG
Sinh ngày  : 02/02/1959
Quê quán  : xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Cử nhân Chính trị, Kỹ sư Xây dựng
Giám đốc Công ty Vật liệu xây dựng & Khoáng sản Bình Thuận
 
5. Ông ĐẶNG VĂN SÂY
(Thượng tọa Thích Chơn Thành)
Sinh ngày  : 16/6/1942
Quê quán  : xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
Giảng sư Phật học
Quyền Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận
 
6. Ông CHÂU MINH SƠN
Sinh ngày  : 31/12/1958
Quê quán  : xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Cử nhân Chính trị, Cử nhân Luật
Ủy viên Thường vụ Tỉnh Ủy, Bí thư Thành ủy Phan thiết.
 
7. Ông HUỲNH TẤN THÀNH
Sinh ngày  : 20/7/1954
Quê quán  : xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Cử nhân Kinh tế
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận
 
8. Ông NGUYỄN VĂN THU
Sinh ngày  : 15/6/1954
Quê quán  : phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Cử nhân Luật
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận
 
9. Ông NGUYỄN VĂN THỦY
Sinh ngày  : 20/5/1951
Quê quán  : xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Kỹ sư cơ khí
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
 
10. Ông HUỲNH VĂN TÍ
Sinh ngày  : 12/10/1956
Quê quán  : xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Cử nhân Kinh tế
Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị Bình Thuận
 
11. Ông PHẠM MINH PHÉP
Sinh ngày  : 15/08/1954
Quê quán  : xã Long Hải, huyện Phú Quý,
tỉnh Bình Thuận
Trung cấp Chính trị, Cử nhân Luật
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Quý