• Thực hiện nhiệm vụ, các công việc phát sinh theo lĩnh vực được phân công, kết luận của Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tại các cuộc họp, văn bản chỉ đạo; trong tháng 5/2023, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã bám sát, thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu đã đề ra và các công việc phát sinh đột xuất.

   

  Đoàn khảo sát, giám sát làm việc tại xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh.

 • Thực hiện Chương trình giám sát năm 2023, Kế hoạch số 12/KH-HĐND ngày 11/5/2023 về của Ban; ngày 16/5/2023, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Bắc Bình tiến hành khảo sát trên địa bàn các xã: Phan Sơn, Phan Lâm, Sông Bình, Hải Ninh, Phan Thanh - huyện Bắc Bình với nội dung “Việc đầu tư xây dựng công trình bảo vệ, kiểm soát nguồn nước, cấp, trữ nước, chuyển nước và cấp, thoát nước sinh hoạt cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn huyện”.

  Theo đó, Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Thanh Thị Kỷ - Trưởng Ban làm Trưởng Đoàn và các thành viên Đoàn giám sát gồm: Đồng chí Phó Trưởng Ban, các đồng chí Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh, thành viên Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Bắc Bình. Cùng tham gia với Đoàn giám sát còn có đại diện lãnh đạo: Chi cục Thủy lợi tỉnh - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh; đại diện: Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Bắc Bình, các Phòng, Ban có liên quan của huyện và đơn vị được khảo sát là đại diện lãnh đạo: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh - Chi nhánh Bắc Bình, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận - Chi nhánh cấp nước Bắc Bình.

   

  Đoàn tiến hành khảo sát tại Đập Làng, xã Phan Sơn.

Tổng số : 74 bài viết
Trang
12345678