• Chiều ngày 23/3/2021, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức họp báo về kỳ họp chuyên đề (lần 9) - HĐND tỉnh, khóa X để thông tin về thời gian, chương trình và nội dung kỳ họp chuyên đề (lần 9). Thay mặt Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đồng chí Huỳnh Văn Hưng - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Đến dự buổi họp báo có lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo, đài địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

  • Chiều ngày 04/6/2020, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức họp báo về kỳ họp bất thường (lần 6) - HĐND tỉnh, khóa X. Thay mặt Văn phòng HĐND tỉnh, đồng chí Huỳnh Văn Hưng - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Đến dự buổi họp báo có lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo, đài địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.
Tổng số : 31 bài viết
Trang
1234