• Để chuẩn bị xây dựng báo cáo giám sát chuyên đề tình hình quản lý quỹ đất công ích 5% trên địa bàn tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa X và rà soát các công trình, dự án dự kiến đưa vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 tại các địa phương; ngày 24/9/2020, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Trần Nguyên Lộc - Phó trưởng Ban làm trưởng đoàn đã tiến hành đi khảo sát thực tế và làm việc với UBND thị xã La Gi.

Tổng số : 176 bài viết
Trang
12345678910Tiếp