Danh sách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại/Email

1

       Đỗ Văn Chung            Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh               

0988.958.824

chungdv@hdnd.binhthuan.gov.vn

2

Lâm Hồng Tuyên

Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh   

0342.425.757

tuyenlh@hdnd.binhthuan.gov.vn

3

Nguyễn Hồng Hải

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Thiết: Thành viên             

0983.797.105 

hai.gtvtbt@gmail.com

 4 Nguyễn Phú Hoàng Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh: Thành viên 

0919.011.976

phuhoang71@yahoo.com.vn

 5 Lương Thanh Sơn Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh: Thành viên 

0918.530.280

lgthanhson@gmail.com

 6 Phạm Năng Hiệp Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận: Thành viên 

 0909.220.771

phamnanghiep227@yahoo.com.sg

 7 Hồ Công Dương

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh        Thành viên

 

 0938.241.777

congduongbt@gmail.com