• Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-HĐND ngày 23/3/2023 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; ngày 25/4/2023, đồng chí Huỳnh Thị Mỹ Hạnh - Trưởng Ban văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và đồng chí Thanh Thị Kỷ - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh đã chủ trì buổi khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phòng chống xâm hại, bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em tại xã Tân Bình, phường Tân An, cơ sở bảo trợ xã hội Mái ấm tình thương trên địa bàn thị xã La Gi.

    Cùng đi có các đồng chí thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đại diện phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã La Gi.

    Đoàn khảo sát làm việc với UBND xã Tân Bình, thị xã Lagi.

Tổng số : 196 bài viết
Trang
12345678910Tiếp