Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thực hiện Kế hoạch số 59/CTr-HĐND ngày 29/01/2021 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về chương trình giám sát năm 2021 chiều ngày 20/4/2021, đồng chí Huỳnh Thị Mỹ Hạnh - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Sở Y tế và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình tổ chức, hoạt động và thực hiện chế độ chính sách của...