Hiện nay, Chính phủ đang xây dựng một số dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Trang TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bình Thuận xin giới thiệu toàn văn nội dung các dự thảo này để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân


CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Luật đất đai lấy ý kiến nhân dân, từ ngày 03/01 đến hết ngày 15/03/2023 Xem các góp ý
1

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) Xem các góp ý
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Phòng chống bạo lực gia đình Xem các góp ý
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở Xem các góp ý
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Dự án Luật hợp tác xã (sửa đổi) Xem các góp ý
1