TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH - ĐƠN VỊ HÀM TÂN - KHÓA VIII

10:23' 22/8/2012

TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
ĐƠN VỊ HÀM TÂN
1. Ông TĂNG VIỆT CƯỜNG
Sinh ngày  : 24/10/1957
Quê quán  : xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Cử nhân Chính trị, Đại học Tài chính - Kế toán
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính
 
2. TRẦN THỊ KHÁNH NGỌC
Sinh ngày  : 13/3/1977
Quê quán  : xã Xuyên An, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Sơ cấp Chính trị, Cử nhân Đông phương học
Phóng viên Báo Bình Thuận
 
3. Ông HUỲNH CÔNG LY
Sinh ngày  : 15/9/1953
Quê quán  : xã Tân Bình, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Cử nhân Kinh tế
Nguyên Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
 
4. Ông PHẠM ĐÌNH SƠN
Sinh ngày  : 02/02/1954
Quê quán  : xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Cử nhân Luật
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh