TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH - ĐƠN VỊ LAGI - KHÓA VIII

10:26' 22/8/2012

TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
ĐƠN VỊ LAGI
1. Ông PHẠM DŨNG
Sinh ngày  : 20/12/1954
Quê quán  : Thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Tiến sĩ Kinh tế
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Lagi.
 
2. Ông BÙI VĂN MẠNH
Sinh ngày  : 15/5/1952
Quê quán  : Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
Cao cấp Chính trị, Đại học Chính trị
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND Thị xã Lagi.
 
3. HUỲNH THỊ CẨM HỒNG
Sinh ngày  : 06/7/1956
Quê quán  : phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Kỹ sư Chăn nuôi thú y
Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Thuận
 
4. Ông BÙI THANH QUANG
Sinh ngày  : 16/12/1977
Quê quán  : xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
Sơ cấp Chính trị, Đại học Báo chí
Phóng viên Báo Bình Thuận