TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH - ĐƠN VỊ HÀM THUẬN NAM - KHÓA VIII

10:18' 22/8/2012

TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
ĐƠN VỊ HÀM THUẬN NAM
1. Ông TRƯƠNG QUANG HAI
Sinh ngày  : 26/7/1959
Quê quán  : thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Cử nhân Kinh tế
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh
 
2. Ông NGUYỄN MINH NHẬT
Sinh ngày  : 27/12/1952
Quê quán  : xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
Cao cấp Chính trị, Đại học Chính trị
Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận
 
3. Ông LÊ TIẾN PHƯƠNG
Sinh ngày  : 02/02/1957
Quê quán  : xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Cử nhân Kinh tế kế hoạch
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.
 
4. Ông LÊ MINH THẠNH
Sinh ngày  : 01/10/1951
Quê quán  : xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Cao cấp Chính trị, Đại học Chính trị
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bình Thuận