TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH - ĐƠN VỊ ĐỨC LINH - KHÓA VIII

10:42' 22/8/2012

TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
ĐƠN VỊ ĐỨC LINH
1. NGUYỄN THỊ CHÍNH
Sinh ngày  : 11/3/1958
Quê quán  : xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Đại học Sư phạm
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận.
 
2. Ông BÙI XUÂN CHỈNH
Sinh ngày  : 15/3/1963
Quê quán  : xã Đông Các, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Trung cấp Chính trị, Tiến sĩ Kinh tế
Phó Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh
Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bình Thuận
 
3. Ông PHAN VĂN ĐĂNG
Sinh ngày  : 24/5/1965
Quê quán  : xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Cử nhân Luật, Cao cấp Thanh vận
Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện Đức Linh
 
4. NGUYỄN THỊ HỒNG DUNG
Sinh ngày  : 17/2/1956
Quê quán  : xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi
Cử nhân Chính trị, Cao đẳng Kiểm sát
Tỉnh ủy viên, Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận
 
5. Ông NGUYỄN MẠNH HÙNG
Sinh ngày  : 21/6/1960
Quê quán  : xã Phan Lộc, huyện Cam Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Cử nhân Chính trị, Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng
Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
 
6. Ông NGUYỄN NGỌC THÀNH
Sinh ngày  : 01/01/1954
Quê quán  : xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Đại học Tổng hợp Hóa
Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh.