TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH - ĐƠN VỊ TÁNH LINH - KHÓA VIII

10:36' 22/8/2012

TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
ĐƠN VỊ TÁNH LINH
1. Ông HỒ DŨNG NHẬT
Sinh ngày  : 02/01/1954
Quê quán  : phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Cao cấp Chính trị, Kỹ sư khai thác hàng hải
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận
 
2. LÊ THỊ KIM PHƯỢNG
Sinh ngày  : 16/12/1960
Quê quán  : phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Sơ cấp Chính trị, Đại học Sư phạm
Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
 
3. Ông NGUYỄN THÀNH TÂM
Sinh ngày  : 14/8/1958
Quê quán  : xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Cao cấp Chính trị, Thạc sĩ Kinh tế
Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh
 
4. Ông NGUYỄN HỮU TRÍ
Sinh ngày  : 01/5/1952
Quê quán  : xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
Cao cấp Chính trị, Đại học Chính trị
Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.