TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH - ĐƠN VỊ BẮC BÌNH - KHÓA VIII

9:40' 21/8/2012

TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
ĐƠN VỊ BẮC BÌNH
1. Ông HỒ NGỌC ĐƯỢC
Sinh ngày  : 06/6/1960
Quê quán  : thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Cử nhân Luật
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
 
2. Ông LÂM QUANG HIỀN
Sinh ngày  : 22/8/1955
Quê quán  : xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Cử nhân Luật
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
 
3. THANH THỊ KỶ
Sinh ngày  : 07/4/1970
Quê quán  : xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
Sơ cấp Chính trị, Bác sĩ chuyên khoa I  - Nội
Bác sỹ - Phó Trưởng Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận
 
4. Ông NGUYỄN VĂN LY
Sinh ngày  : 25/02/1955
Quê quán  : xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Cao đẳng Kiểm sát
Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bình Thuận
 
5. Ông NGUYỄN NGỌC
Sinh ngày  : 12/01/1958
Quê quán  : xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Thạc sĩ Kinh tế
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận
 
6. Ông VÕ DUY QUANG
Sinh ngày  : 10/12/1958
Quê quán  : xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Cử nhân Luật và Cao đẳng Tòa án
Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận