Quyết định phân công công việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021

14:44' 12/6/2020