• Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2004 - 2011. Tải tập tin đính kèm: Nghị quyết...
Tổng số : 1 bài viết
Trang
1