Nghị quyết Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cầu Văn Thánh, thành phố Phan Thiết

11:4' 14/5/2021