Nghị quyết về đề nghị công nhận các xã đảo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

9:55' 30/7/2015