Công tác cán bộ tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X

19:50' 4/12/2020

Tiếp theo chương trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X, vào chiều ngày 03/12/2020, HĐND tỉnh sẽ thảo luận và quyết định về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, cụ thể như sau: Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021; tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh và bầu bổ sung Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong phiên bầu cử và miễn nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu, HĐND tỉnh đã xem xét các Tờ trình ngày 23/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lương Văn Hải và xem xét miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Ngô Minh Chính  -  Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch đã nghỉ hưu trí hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/10/2020.

Trong phiên bầu cử và miễn nhiệm, HĐND tỉnh cũng xem xét các Tờ trình ngày 02/11/2020 của Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện các thủ tục miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn  Mạnh Hùng là Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 và đã xem xét bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Hoài Anh hiện giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các vị đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất cao và thông qua các Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021; miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh và bầu bổ sung Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 như nêu trên.

                                                                          Nguyễn Thành Luyến