HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề (lần 8) - HĐND tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021

10:31' 19/1/2021

Chiều ngày 18/01/2021, tại Hội trường B - Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề (lần 8) - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đỗ Hữu Quy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phụ trách Đảng bộ tỉnh Bình Thuận; đồng chí Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Tuấn Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 

Toàn cảnh kỳ họp

 

Tại kỳ họp chuyên đề lần này, HĐND tỉnh đã tiến hành xem xét, thảo luận và thông qua 02 Nghị quyết có nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh về: (1) Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trục ven biển 719B đoạn Hoàn Lan - Tân Hải, (2) Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường Mê Pu - Đa Kai. Đồng thời, tại kỳ họp lần này HĐND tỉnh cũng thực hiện công tác tổ chức cán bộ theo thẩm quyền của HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Hai, lý do không đủ thời gian tái cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế ngân sách - HĐND tỉnh, khóa X đối với đồng chí Hồ Trung Phước - Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, với lý do nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội; tiến hành bầu đồng chí Lê Tuấn Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn hữu Thông - Giám đốc Sở Tư pháp và ông Nguyễn tấn Lê - Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

 

Đồng chí Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng

đồng chí Lê Tuấn Phong -  Tân Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Đồng chí Lê Tuấn Phong, Tân Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa

chúc mừng 02 đồng chí Nguyễn Hữu Thông và Nguyễn Tấn Lê.

 

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn những đóng góp quan trọng, tích cực của đồng chí Nguyễn Ngọc Hai và đồng chí Hồ Trung Phước vào sự phát triển của tỉnh thời gian qua; đồng thời mong muốn các đồng chí sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của mình vào sự phát triển của tỉnh Bình Thuận trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu cảm ơn và chúc mừng.

 

Đồng thời, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị đồng chí Lê Tuấn Phong và hai đồng chí Giám đốc Sở vừa được bầu bổ sung vào Ủy viên UBND tỉnh, với cương vị công tác mới, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự tin tưởng và kỳ vọng của Đảng bộ, nhân dân và cử tri trong tỉnh, sự tín nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh.

Thúy Nguyễn