HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề (lần 9) - HĐND tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021

21:43' 1/4/2021

Sáng ngày 31/3/2021, tại Hội trường B - Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề (lần 9) - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đỗ Hữu Quy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành địa phương có liên quan và có 48/54 đại biểu HĐND tỉnh cùng tham dự.

Chủ tọa kỳ họp

Tại kỳ họp chuyên đề lần này, HĐND tỉnh đã tiến hành xem xét, thảo luận và thông qua 11 Nghị quyết có nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, trong đó có 01 nghị quyết quy phạm pháp luật “Quy định mức kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” và 10 nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư 13 công trình dự án trên các lĩnh vực giao thông, Y tế, Giáo dục, AN-QP.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thực hiện công tác tổ chức cán bộ theo thẩm quyền. Theo đó, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu bà Nguyễn Thị Thuận Bích - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X; bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Phong - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Bùi Thế Nhân - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ông Nguyễn Minh Tân - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh. Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Xà Dương Thắng, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng và ông Lê Quang Vinh, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh, với lý do được cơ quan có thẩm quyền bố trí công việc khác.

 

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

và đồng chí Đỗ Hữu Quy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng

đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích, Tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

và đồng chí Nguyễn Văn Phong, Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đỗ Hữu Quy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 tặng hoa  đồng chí Nguyễn Minh Tân, Bùi Thế Nhân,

Xà Dương Thắng Lê Quang Vinh.

 Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: các đại biểu HĐND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tham gia thảo luận thông qua 11 Nghị quyết quan trọng; đồng thời căn cứ quy định của pháp luật, HĐND tỉnh cũng đã xem xét, quyết định về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền. Chủ tịch HĐND tỉnh mong rằng, với cương vị công tác mới, các đồng chí vừa được bầu giữ các chức vụ lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh sớm tiếp cận công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực và kinh nghiệm, đoàn kết nỗ lực phấn đấu, cùng HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Đồng thời, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành, các địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị quyết đến cử tri và nhân dân trong tỉnh để cùng thực hiện và tham gia giám sát. Đồng chí cũng đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết đã ban hành.

Tóm tắt lý lịch và quá trình công tác của bà Nguyễn Thị Thuận Bích:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thuận Bích.

- Sinh ngày: 19 tháng 12 năm 1975. 

- Quê quán: xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Triết học.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:

+ Dự bị: Ngày 01/6/2001.

+ Chính thức: Ngày 01/6/2002.

- Quá trình công tác:

+ Từ tháng 10/1998 đến tháng 11/2001: Giảng viên tập sự Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh.

+ Từ tháng 12/2001 đến tháng 12/2005: Giảng viên khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận, học Cao học tại Học viện Chính trị Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (từ tháng 9/2002 đến tháng 11/2004);

+ Từ tháng 01/2006 đến tháng 8/2006: Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở, trường Chính trị tỉnh Bình Thuận;

+ Từ tháng 9/2006 đến tháng 5/2007: Phó Trưởng phòng, Quyền Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị trường Chính trị tỉnh Bình Thuận;

+ Từ tháng 6/2007 đến tháng 12/2010: Phó Hiệu trưởng, Đảng ủy viên (tháng 8/2007), Phó Bí thư Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh, nhiệm kỳ 2010 - 2015 (tháng 6/2010);

+ Từ tháng 01/2011 đến tháng 9/2015: Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh (tháng 3/2014).

+ Từ tháng 10/2015 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016 - 2021 (từ tháng 6/2016).

Tóm tắt lý lịch và quá trình công tác của ông Nguyễn Văn Phong:

- Họ và tên: Nguyễn Văn Phong.

- Sinh ngày 27 tháng 12 năm 1967.

- Quê quán: Phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Kế toán, Cử nhân Luật.

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Dự bị: ngày 01/11/1993.

+ Chính thức: ngày 01/11/1994.

- Quá trình công tác:

+ Ngày 05/01/1990: Ban Tổ chức chính quyền tỉnh tiếp nhận và điều động công tác tại Liên hiệp Công ty Thủy sản Thuận Hải.

+ Từ ngày 15/01/1990 đến ngày 24/01/1991: Liên hiệp Công ty Thủy sản Thuận Hải tiếp nhận và điều động công tác tại Công ty Hải sản Phú Quý, nhân viên kế toán.

+ Từ ngày 25/01/1991 đến ngày 14/5/1991: Sở Thủy sản điều động về công tác tại Phòng Kế hoạch Kinh tế, Sở Thủy sản.

+ Từ ngày 15/5/1991 đến ngày 09/6/1997: Sở Thủy sản điều động về công tác tại Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản và Đăng kiểm tàu cá.

+ Từ ngày 10/6/1997 đến ngày 10/9/1997: Ban Tổ chức chính quyền tỉnh thuyên chuyển về công tác tại Sở Tài chính - Vật giá.

+ Từ ngày 11/9/1997 đến ngày 14/9/1997: Phó Trưởng phòng Quản lý Ngân sách, Sở Tài chính.

+ Từ ngày 15/9/1997 đến tháng 9/2002: Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý Ngân sách, Sở Tài chính.

+ Từ tháng 10/2002 đến ngày 31/7/2004: Trưởng phòng Quản lý Công sản, Sở Tài chính.

+ Từ ngày 01/8/2004 đến ngày 06/3/2005: Giám đốc Trung tâm Mua tài sản công thuộc Sở Tài chính.

+ Từ ngày 07/3/2005 đến ngày 13/9/2006: Trưởng phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính.

+ Từ ngày 14/9/2006 đến ngày 31/5/2016: Phó Giám đốc Sở Tài chính (Tỉnh ủy viên từ tháng 10/2015).

+ Từ ngày 01/6/2016 đến ngày 30/6/2016: Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài chính.

+ Từ ngày 01/7/2016 đến ngày 31/3/2019: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính.

+ Từ ngày 01/4/2019 đến nay: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thúy Nguyễn (Ảnh: Đình Hòa)