Đoàn giám sát HĐND tỉnh theo Nghị quyết số 64 làm việc với UBND huyện Tánh Linh

Chiều ngày 02/4/2019, Đoàn giám sát HĐND tỉnh theo Nghị quyết số 64 do Ông Đỗ Hữu Quy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì làm việc với UBND huyện Tánh Linh về tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong quá trình giải phóng mặt bằng của một số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2018.

Trong giai đoạn 2016 - 2018, trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng các hạng mục dự án Hệ thống thủy lợi Tà pao như: Kênh chính Nam, lòng hồ xã La Ngâu, kênh nhánh và công trình trên kênh N2 qua xã Đức Bình và Đồng Kho…. Dự án Kênh chính Nam thuộc hệ thống thủy lợi Tà Pao với diện tích thu hồi là 124,1 ha, gồm đất của 734 hộ dân và đất do UBND các xã, thị trấn quản lý; tổng chiều dài tuyến kênh là 20,6 km qua địa bàn xã Gia An, Đức Bình, Đức Thuận và thị trấn Lạc Tánh, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 90 tỷ đồng. Toàn tuyến kênh chính Nam có 07 trường hợp hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được bố trí tái định cư tại khu quy hoạch tái định cư mới thuộc địa bàn thôn 7 xã Gia An. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện công khai, dân chủ trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong các bước: Thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất; kiểm kê đất đai, tài sản trên đất; lập phương án bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư; niêm yết công khai phương án lấy ý kiến của dân; hoàn chỉnh phương án; phê duyệt phương án chi tiết và tổ chức chi trả bồi thường; bàn giao mặt bằng và cưỡng chế thu hồi đất. UBND huyện đã thành lập Tổ vận động, giải thích về chủ trương, chính sách của Nhà nước đối với một số hộ gia đình, cá nhân có đất, tài sản trên đất thu hồi chưa thống nhất nhận tiền để nhận tiền và bàn giao mặt bằng thi công hạng mục Kênh chính Nam (đoạn qua địa bàn xã Gia An) - Dự án Hệ thống thủy lợi Tà Pao; tổ chức đối thoại,vận động, tuyên truyền, thuyết phục, giải thích các chính sách bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước để các hộ hiểu rõ và đồng thuận. Đồng thời, UBND huyện cũng đã vận dụng tất cả các chính sách về hộ nghèo, đền ơn đáp nghĩa, gia đình có công với cách mạng, các chính sách xã hội và vận động các doanh nghiệp, đơn vị thi công hỗ trợ thêm cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. UBND huyện thường xuyên phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể trong tuyên truyền vận động thực hiện chủ trương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; nêu cao vai trò giám sát của Mặt trận, các đoàn thể đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ đầu tư trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. UBND huyện đã kịp thời giải quyết các đơn thư, khiếu nại của nhân dân liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; giải thích theo từng ý kiến, theo từng chính sách bồi thường, hỗ trợ quy định hiện hành để hộ dân được rõ, tránh tình trạng đơn thư, khiếu nại vượt cấp. UBND huyện đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính và các Sở có liên quan để xử lý những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án./.

MỸ HẢOCác tin tiếp

HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp bất thường (lần 5) - HĐND tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
   (12/5/2020)
Thông báo Về việc thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 5 năm 2020
   (4/5/2020)
Thường trực HĐND tỉnh dời thời gian kỳ họp bất thường (lần 5) - HĐND tỉnh, khóa X
   (19/3/2020)
Chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ thôi việc và trợ cấp bổ sung hàng tháng
   (19/3/2020)
Kết quả thực hiện cải cách tư pháp quý I/2020 của Thường trực HĐND tỉnh
   (19/3/2020)
Tăng cường giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra
   (17/2/2020)
Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 01/2020
   (4/2/2020)
Dự kiến nội dung và thời gian kỳ họp bất thường lần 5, HĐND tỉnh khóa X
   (4/2/2020)
Giao ban Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh tháng 12/2019.
   (20/1/2020)
Ngày 31/12/2019, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh.
   (20/1/2020)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123