PHÁT BIỂU BẾ MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG, LẦN 3 - HĐND TỈNH KHÓA X)

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ Ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội - Đơn vị tỉnh Bình Thuận;

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu khách mời.

Sau một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp bất thường lần 3 - HĐND tỉnh khóa X đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Kính thưa các vị đại biểu!

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Nội vụ thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trình bày các tờ trình, dự thảo nghị quyết và báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các vị đại biểu HĐND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các nội dung liên quan. Trên cơ sở đó, các vị đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tham gia thảo luận nhiều ý kiến cụ thể, thiết thực và biểu quyết thông qua 05 nghị quyết quan trọng.

Sau kỳ họp này, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành, các địa phương và các cơ quan thông tấn, báo chí làm tốt việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung Nghị quyết nói trên đến cử tri và nhân dân trong tỉnh nhằm tạo sự đồng thuận cao để cùng thực hiện và cùng tham gia giám sát. Đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đã ban hành, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và từng bước sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh theo chủ trương của Trung ương đi vào hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp bất thường lần 3, HĐND tỉnh Khóa X đã hoàn thành nhiệm vụ, HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn và hoan nghênh sự đóng góp tích cực, có chất lượng của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị liên quan và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương, các cơ quan phục vụ đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

Một lần nữa, chân thành cảm ơn quý vị đại biểu, kính chúc quý vị đại biểu và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh và Chủ tọa kỳ họp, Tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ 3, HĐND tỉnh khóa X.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 Các tin tiếp

Ngày 01/10/2019, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản số 890/HĐND-TH đăng ký nội dung báo cáo và đề nghị ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh tại các kỳ họp thường lệ trong năm 2020.   (22/10/2019)
Thường trực HĐND tỉnh triển khai thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới trong hoạt động của HĐND tỉnh.   (22/10/2019)
PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG, LẦN 3 - HĐND TỈNH KHÓA X)   (20/9/2019)
BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND TỈNH KHÓA X   (26/7/2019)
BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND TỈNH KHÓA X   (26/7/2019)
Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn thăm và chúc Tết Ramưwan năm 2019 của đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo (Bàni)   (17/5/2019)
Sơ kết 05 năm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng đoàn HĐND tỉnh   (9/4/2019)
Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội quần chúng   (9/4/2019)
Đoàn giám sát HĐND tỉnh theo Nghị quyết số 64 làm việc với UBND huyện Tánh Linh   (9/4/2019)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123