Tuy Phong đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội

21:18' 3/9/2020

BTO- Trong 3 ngày (24 -26/12) kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Tuy Phong khóa VIII đã diễn ra. Năm 2019, Tuy Phong thực hiện đạt và vượt 10/13 chỉ tiêu kinh tế xã hội. Nổi bật, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 298 tỷ đồng, vượt 41,9% dự toán năm; sản lượng khai thác thủy sản 156.102 tấn; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,96%; giải quyết việc làm cho hơn 3.483 người. 

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn về tiến độ thực hiện nhiều dự án từ nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách còn chậm, nhất là tiến độ đầu tư Khu Công nghiệp Tuy Phong và các dự án đầu tư trên lĩnh vực du lịch; các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới và phát triển giao thông nông thôn đạt thấp so với kế hoạch… 

 

Tại kỳ họp lần này đã thông qua một số tờ trình và dự thảo nghị quyết quan trọng về dự toán thu ngân sách trên địa bàn, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2020; tờ trình và dự thảo nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; chất vấn và trả lời chất vấn… Đồng thời, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Trưởng ban KT-XH đối với bà Đỗ Thị Thanh Hoa (nghỉ hưu theo nguyện vọng).

(Nguồn trích từ Báo Bình Thuận)