PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 4 - HĐND TỈNH (KHÓA X) của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐND tỉnh (Sáng ngày 12/7/2017)

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ Ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

Kính thưa các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh;

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận;

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách mời và toàn thể cử tri tỉnh nhà,

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận, đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách mời đã đến dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh (khóa X). Xin gửi đến các vị đại biểu cùng toàn thể cử tri tỉnh nhà lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu! 

Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh (khóa X) diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trong nước và tỉnh nhà có nhiều chuyển biến tích cực nhưng cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.

Sáu tháng qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng với sự quyết tâm phấn đấu của các ngành, các cấp, sự nỗ lực vươn lên của cộng đồng các doanh nghiệp, sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội tỉnh nhà tiếp tục ổn định, có chuyển biến tiến bộ và khá toàn diện trên các mặt, sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát triển ổn định; hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển; giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, xã hội tiếp tục có bước chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh được tăng cường, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định và có bước phát triển.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trên các mặt vẫn còn một số khó khăn, hạn chế đáng quan tâm, đó là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh các sản phẩm chủ yếu của tỉnh còn thấp, công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực còn nhiều bất cập, giá cả nông sản không ổn định, nguồn lực đầu tư phát triển còn hạn chế, tình hình thiên tai và biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp tác động bất lợi đến sự phát triển của tỉnh. Do đó, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa, chủ động nắm bắt và tận dụng tốt thời cơ thuận lợi, khắc phục khó khăn, đề ra các giải pháp đồng bộ, thích hợp để thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định trong những tháng còn lại của năm 2017.

Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ 4 là kỳ họp giữa năm 2017, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ nghe UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh; đồng thời, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, TAND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh để tập trung thảo luận, đánh giá những mặt được, những mặt chưa được, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2017; trên cơ sở đó thảo luận và quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017.

Ngoài việc thông qua nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017, HĐND tỉnh sẽ thảo luận và thông qua 10 nghị quyết khác do UBND tỉnh trình tại kỳ họp lần này, cụ thể như sau: (1) Quy định khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và hỗ trợ gạo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; (2) Đặt tên đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết; (3) Thông qua đề án Đề nghị công nhận thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận là đô thị loại III; (4) Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh; (5) Phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách tỉnh và danh mục công trình trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; (6) Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030; (7) Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; (8) Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; (9) Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; (10) Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Trong lĩnh vực giám sát, HĐND tỉnh cũng dành thời gian để xem xét, cho ý kiến báo cáo kết quả giám sát và dự thảo nghị quyết về kết quả giám sát thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân và Bến cảng tổng hợp Vĩnh Tân theo nghị quyết giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh; báo cáo và dự thảo nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2 và trước kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; thảo luận và thông qua nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2017 và nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2018. Đồng thời, để nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ đổi mới phiên chất vấn theo hướng đa dạng nội dung, đối tượng được chất vấn, đối với những vấn đề bức xúc nổi lên trên địa bàn, được đông đảo nhân dân và cử tri quan tâm.

Kính thưa các vị đại biểu,

Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh (khóa X) với khối lượng công việc nhiều, những vấn đề được xem xét, thảo luận và quyết định tại kỳ họp này có ý nghĩa hết sức quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Vì vậy, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan tham dự kỳ họp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ các phiên họp, dành nhiều thời gian để nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng cao vào nội dung kỳ họp, nhất là các giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp này có tính khả thi cao, đáp ứng sự mong mỏi, tin tưởng của cử tri và nhân dân tỉnh nhà.

Với tinh thần đó, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh và chủ tọa kỳ họp, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh (khóa X).

Kính chúc sức khỏe các đồng chí, các vị đại biểu và cử tri tỉnh nhà.

Chúc kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp./.


Các tin tiếp

BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG - HĐND TỈNH KHÓA X)   (29/3/2018)
BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG - HĐND TỈNH KHÓA X)   (29/3/2018)
PHÁT BIỂU BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 4 - HĐND TỈNH (KHÓA X) của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐND tỉnh (Ngày 14/7/2017)   (26/7/2017)
PHÁT BIỂU Kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên họp thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (tại kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa X ngày 12/7/2017)   (26/7/2017)
PHÁT BIỂU BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 3 HĐND TỈNH (KHÓA X) CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (NGÀY 08/12/2016)   (16/12/2016)
PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 3 HĐND TỈNH (KHÓA X) CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (SÁNG NGÀY 06/12/2016)   (16/12/2016)
Phát biểu kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên họp thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016   (20/7/2016)
PHÁT BIỂU BẾ MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ 2 - HĐND TỈNH KHÓA X (Ngày 14/7/2016)   (20/7/2016)
PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 2 - HĐND TỈNH KHÓA X CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (Ngày 13/7/2016)   (20/7/2016)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123