Chất vấn và trả lời chất vấn lĩnh vực Tòa án: Giải pháp nâng cao chất lượng xét xử

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 21, sáng nay 20/3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Tòa án. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên chất vấn.

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát trên địa bàn huyện Hàm Tân

Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/ĐĐ.HĐND ngày 06/02/2023 của Đảng đoàn HĐND tỉnh, Chương trình giám sát năm 2023 của Ban ngày 23/3/2023, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành giám sát, khảo sát trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã: Tân Thắng, Tân hà, Sông Phan - huyện Hàm Tân với nội dung “Việc đầu tư xây dựng công trình bảo vệ, kiểm soát...