Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức giám sát về nội dung kiến nghị của cử tri huyện Bắc Bình liên quan đến cơ sở nhà, đất tại xã Phan Rí Thành - huyện Bắc Bình

19:25' 3/9/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Kết luận số 36-KL/ĐĐ.HĐND ngày 18/8/2020 của Đảng đoàn HĐND tỉnh; Công văn số 617/HĐND-TH ngày 20/8/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về việc triển khai Kết luận số 36-KL/ĐĐ.HĐND ngày 18/8/2020 của Đảng đoàn HĐND tỉnh; 

Trong đó, giao Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức giám sát về nội dung kiến nghị của cử tri huyện Bắc Bình liên quan đến cơ sở nhà, đất tại xã Phan Rí Thành - huyện Bắc Bình của Chi nhánh Xí nghiệp đo đạc nông nghiệp II - Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; báo cáo kết quả giám sát để thường trực HĐND tỉnh xem xét, kiến nghị UBND tỉnh nghiên cứu, giải quyết.

Để có cơ sở xem xét giải quyết kiến nghị, bức xúc nhiều năm liên tục chưa được giải quyết xong của cử tri huyện Bắc Bình; Ban Dân tộc HĐND tỉnh phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Bắc Bình giám sát, khảo sát trực tiếp và làm việc với UBND xã Phan Rí Thành - huyện Bắc Bình. Cùng tham gia buổi giám sát còn có đại diện lãnh đạo Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Bình.

Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát thực tế khu đất của Chi nhánh

Xí nghiệp đo đạc nông nghiệp II.

Tại buổi làm việc, các cử tri tại địa phương đều có chung kiến nghị, cụ thể: Cử tri kiến nghị, yêu cầu cấp trên bàn giao đất lại cho địa phương quản lý để xây dựng chợ, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, đại diện lãnh đạo Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường cũng đã có giải trình, thông tin đến cử tri về việc UBND tỉnh đã có phương án sắp xếp, đo đạc, xác định từng diện tích đất và bàn giao cho các cơ quan liên quan tham mưu, kiến nghị các Bộ, ngành.

Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với UBND xã Phan Rí Thành và

xem xét, trả lời các kiến nghị, bức xúc của cử tri tại địa phương.

Qua buổi giám sát, khảo sát trực tiếp và làm việc với UBND xã Phan Rí Thành - huyện Bắc Bình, đồng chí Thanh Thị Kỷ - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh kết luận một số nội dung chính, cụ thể: Các kiến nghị, bức xúc của cử tri địa phương Ban Dân tộc HĐND tỉnh sẽ tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh. Trong thời gian chờ cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đề nghị lãnh đạo xã cần quan tâm tuyên truyền, đề nghị bà con ở địa phương bảo vệ môi trường; thường xuyên tuần tra, canh gác đảm bảo an ninh trật tự tại khu đất này. Đồng thời, đề nghị UBND huyện Bắc Bình rà soát, hoàn chỉnh báo cáo và gửi về Ban Dân tộc HĐND tỉnh; các Sở: Tài Chính, Tài nguyên và Môi trường rà soát cung cấp cho Ban các văn bản liên quan đến lộ trình về nhà, đất của Chi nhánh Xí nghiệp đo đạc nông nghiệp II tại xã Phan Rí Thành - huyện Bắc Bình, các văn bản căn cứ pháp lý (về nguồn gốc, lộ trình… ) để Ban có cơ sở tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh.

BAN DÂN TỘC HĐND TỈNH