TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH - ĐƠN VỊ HÀM THUẬN BẮC KHÓA X

10:20' 12/7/2016

TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
ĐƠN VỊ HÀM THUẬN BẮC

1. NGUYỄN THỊ THUẠN BÍCH
Sinh ngày  : 19/12/1975
Quê quán  : xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
Cao cấp Chính trị, Thạc sỹ Triết học
Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận
 

2. Ông HUỲNH THANH CẢNH
Sinh ngày  : 11/10/1961
Quê quán  : xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Cử nhân Quản trị kinh doanh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Thuận
 

3. Ông LƯƠNG TẤN ĐẠT
Sinh ngày  : 15/10/1965
Quê quán  : xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, kĩ sư Điện Công nghiệp
Chánh Văn phòng HĐND tỉnh
 

4. Ông NGUYỄN ĐỨC HÒA
Sinh ngày  : 10/4/1963
Quê quán  : Xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Thạc sỹ Kinh tế

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

5. Ông NGUYỄN VĂN HOÀNG
Sinh ngày  : 20/9/1961
Quê quán  : thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Đại học kinh tế Nông nghiệp
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
 

6. Ông TRƯƠNG VĂN NHUNG
Sinh ngày  : 17/9/1955
Quê quán  : Xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Cao Cấp Chính trị, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn
 Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh
 

7. NGUYỄN THỊ TOÀN THẮNG
Sinh ngày  : 06/01/1976
Quê quán  : thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
Cao cấp Chính trị, Thạc sỹ, chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh

Phó Giám đốc Sở GD - ĐT, Phó Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

 

8. TRẦN THỊ THANH THANH
Sinh ngày  : 10/10/1974
Quê quán  : phường Đức Nghĩa, hành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Sơ cấp Chính trị, Đại học Kế toán kiểm toán
Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Quản Trung