TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH - ĐƠN VỊ PHÚ QUÝ KHÓA X

8:12' 15/7/2016

TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
ĐƠN VỊ PHÚ QUÝ

1. Ông LÊ HỒNG LỢI
Sinh ngày  : 04/4/1972
Quê quán  : Xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận
Cao cấp Chính trị, Đại học Hành chính
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Quý
 

2. Ông PHAN CÔNG NGÔN 
Sinh ngày  : 26/9/1963
Quê quán  : Xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Cao cấp Chính trị, Đại học Quân sự

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh