TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH - ĐƠN VỊ HÀM TÂN KHÓA X

14:29' 14/7/2016

TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
ĐƠN VỊ HÀM TÂN

1. Ông TRƯƠNG QUANG HAI
Sinh ngày  : 26/07/1959
Quê quán  : thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Cử nhân Kinh tế
Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh
 

2. Ông ĐÕ DUY TIẾN
Sinh ngày  : 30/11/1964
Quê quán  : thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
Cao cấp Chính trị, Đại học Lý luận chính trị Mac-Lênin
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,  Chủ tịch HĐND huyện Hàm Tân 
 

3. LÊ THỊ HẢI YẾN
Sinh ngày  : 05/9/1968
Quê quán  : Xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
Cao cấp Chính trị, Đại học Khoa học

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh