TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH - ĐƠN VỊ ĐỨC LINH KHÓA X

16:31' 14/7/2016

TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
ĐƠN VỊ ĐỨC LINH

1. Ông PHÙNG HỮU CƯ
Sinh ngày  : 13/11/1963
Quê quán  : xã Thủy Thanh, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Cử nhân Chính trị, Đại học Tổng hợp hóa học
Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 
 

2. Ông NGUYỄN HỒNG HẢI
Sinh ngày  : 05/06/1973
Quê quán  : phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Cao cấp Chính trị, Thạc sĩ Cầu đường bộ
Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Phan Thiết
 

3. Ông HÔ TRUNG PHƯỚC
Sinh ngày  : 04/12/1960
Quê quán  : xã Kỳ An, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Cao cấp Chính trị, Thạc sỹ Thiết bị năng lượng

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

 

4. Ông  ĐỖ HỮU QUY
Sinh ngày  : 15/02/1969
Quê quán  : xã Liên Bảo, huyện Vũ Bản, tỉnh Nam Định
Cao cấp Chính trị, Cử nhân Kinh tế
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
 

5. TÔ THỊ NGUYỆT THANH
Sinh ngày  : 12/01/1977
Quê quán  : xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
Cao cấp Chính trị, Đại học Văn ngữ
Phó Ban Dân tộc HĐND tỉnh
 

6. Ông LÊ VĂN TOÀN
Sinh ngày  : 05/5/1964
Quê quán  : xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
Cao cấp Chính trị, Đại học Sư phạm
Phó Bí thư Thường trực  huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đức Linh.