TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH - ĐƠN VỊ PHAN THIẾT KHÓA X

15:3' 13/7/2016

TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
ĐƠN VỊ PHAN THIẾT
1. Ông PHAN VĂN ĐĂNG
Sinh ngày  : 24/05/1965
Quê quán  : xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Cao cấp Thanh vận, Cử nhân Luật
Ủy viên BTVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
 

2. Bà HUỲNH THỊ MỸ HẠNH
Sinh ngày  : 25/5/1974
Quê quán  : xã Tân Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
Cao cấp Chính trị, Đại học Kinh tế
Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
 

3. PHẠM THỊ MINH HIẾU
Sinh ngày  : 13/12/1977
Quê quán  : Xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
Cao cấp Chính trị, Thạc sỹ Luật Hành chính
Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh
 

4. Bà NGUYỄN THỊ HUỲNH HOA
Sinh ngày  : 12/9/1976
Quê quán  : Xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Trung cấp Chính trị, Đại học Kinh tế

 Giám đốc BQL KDL Đồi Dương - Tiến Thành, TP Phan Thiết

 

5. Ông  NGUYỄN MẠNH HÙNG
Sinh ngày  : 21/6/1960
Quê quán  : xã Nhân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Cử nhân Chính trị, Thạc sỹ Kỹ thuật
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
 

6. Ông LƯƠNG THANH SƠN
Sinh ngày  : 15/11/1969
Quê quán  : xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Cao cấp Chính trị, Tiến sỹ Kỹ thuật, chuyên ngành Công nghệ khai thác thủy sản

Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh

 

7. Ông NGUYỄN THU SƠN
Sinh ngày  : 15/5/1962
Quê quán  : Xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Thạc sỹ Kinh tế
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Thiết
 

8. Ông PHẠM THẬT
Sinh ngày  : 01/12/1961
Quê quán  : thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Đại học An ninh, Thạc sỹ Luật
Tỉnh ủy viên, Phó giám đốc Công an tỉnh
 

9. Ông NGUYỄN TOÀN THIỆN
Sinh ngày  : 10/08/1953
Quê quán  : xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Trung cấp Chính Trị, Cử nhân Luật
Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Bình Thuận
 

10. Ông ĐẶNG VĂN THỌ
(THƯỢNG TỌA THÍCH MINH NHẬT)
Sinh ngày  : 07/7/1959
Quê quán  : huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
Tu sỹ (Phật giáo), Ủy viên UBMTTQVN tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận
Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận