TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH - ĐƠN VỊ TÁNH LINH KHÓA X
TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
ĐƠN VỊ TÁNH LINH

1. Ông BIỆN VĂN HOAN
Sinh ngày  : 22/9/1962
Quê quán  : xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Cử nhân Chính trị, Đại học Luật
Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh
 

2. Ông TRẨN NGUYÊN LỘC
Sinh ngày  : 06/10/1980
Quê quán  : thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
Cao cấp Chính trị, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
 Phó Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
 

3. Ông NGUYỄN XUÂN PHỐI
Sinh ngày  : 07/4/1963
Quê quán  : xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Cao cấp Chính trị, Đại học Kinh tế
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 
 

4. Ông PHẠM SƠN
Sinh ngày  : 22/12/1962
Quê quán  : xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Cao cấp Chính trị, Đại học Luật
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tánh Linh
 

5. Ông NGUYỄN QUỐC THẮNG
Sinh ngày  : 02/9/1982
Quê quán  : Xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Sơ cấp Chính trị, Thạc sỹ Luật Hành chính
Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Các tin tiếp

TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH - ĐƠN VỊ PHÚ QUÝ KHÓA X
   (15/7/2016)
TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH - ĐƠN VỊ ĐỨC LINH KHÓA X
   (14/7/2016)
TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH - ĐƠN VỊ LAGI KHÓA X
   (14/7/2016)
TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH - ĐƠN VỊ HÀM TÂN KHÓA X
   (14/7/2016)
TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH - ĐƠN VỊ HÀM THUẬN NAM KHÓA X
   (14/7/2016)
TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH - ĐƠN VỊ PHAN THIẾT KHÓA X
   (13/7/2016)
TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH - ĐƠN VỊ HÀM THUẬN BẮC KHÓA X
   (12/7/2016)
TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐƠN VỊ BẮC BÌNH - KHÓA X
   (11/7/2016)
TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐƠN VỊ TUY PHONG - KHÓA X
   (8/7/2016)
Tổng số : 11 bài viết
Trang
12