TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH - ĐƠN VỊ HÀM THUẬN NAM KHÓA X
TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
ĐƠN VỊ HÀM THUẬN NAM

1. Ông NGUYỄN NGỌC HÀO
Sinh ngày  : 30/7/1964
Quê quán  : thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
Cao cấp Chính trị, Cử nhân Luật
Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh
 

2. NGUYÊN THỊ THANH NHÀN
Sinh ngày  : 17/10/1977
Quê quán  : Xã Sơn Hòa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Cao cấp Chính trị, Cử nhân Báo chí, Cử nhân Xã hội học
Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh
 

3. NGUYỄN THỊ MINH TÂM
Sinh ngày  : 24/3/1967
Quê quán  : xã Phước Yên, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Cao cấp Chính trị, Cử nhân Kinh tế

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương bimh và Xã hội tỉnh

 

4. Ông ĐẶNG VĂN THÁI
Sinh ngày  : 25/5/1964
Quê quán  : xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
Cử nhân Chính trị
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hàm Thuận Nam
 

Các tin tiếp

TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH - ĐƠN VỊ PHÚ QUÝ KHÓA X
   (15/7/2016)
TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH - ĐƠN VỊ ĐỨC LINH KHÓA X
   (14/7/2016)
TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH - ĐƠN VỊ TÁNH LINH KHÓA X
   (14/7/2016)
TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH - ĐƠN VỊ LAGI KHÓA X
   (14/7/2016)
TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH - ĐƠN VỊ HÀM TÂN KHÓA X
   (14/7/2016)
TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH - ĐƠN VỊ PHAN THIẾT KHÓA X
   (13/7/2016)
TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH - ĐƠN VỊ HÀM THUẬN BẮC KHÓA X
   (12/7/2016)
TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐƠN VỊ BẮC BÌNH - KHÓA X
   (11/7/2016)
TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐƠN VỊ TUY PHONG - KHÓA X
   (8/7/2016)
Tổng số : 11 bài viết
Trang
12