Họp báo về tổ chức kỳ họp chuyên đề (lần 8) - HĐND tỉnh, khóa X

11:20' 14/1/2021

Sáng ngày 14/01/2021, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức họp báo về kỳ họp chuyên đề (lần 8) - HĐND tỉnh, khóa X để thông tin về thời gian, chương trình và nội dung kỳ họp chuyên đề (lần 8). Thay mặt Văn phòng HĐND tỉnh, đồng chí Huỳnh Văn Hưng - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Đến dự buổi họp báo có lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo, đài địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

 

 

Toàn cảnh buổi họp báo

 

Tại buổi họp báo, đồng chí Huỳnh Văn Hưng, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh thông báo thời gian kỳ họp chuyên đề (lần 8) - HĐND tỉnh, khóa X được tổ chức trong một buổi, vào chiều ngày 18/01/2021 tại Hội trường B - Trung tâm hội nghị tỉnh. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 02 tờ trình và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh về: (1) Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trục ven biển 719B đoạn Hoàn Lan - Tân Hải, với mục tiêu nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong quy hoạch phát triển chung của tỉnh Bình Thuận; kết nối, tác động liên vùng với các tỉnh Đông Nam Bộ, đáp ứng nhu cầu, tạo thuận lợi cho việc đi lại, lưu thông hàng hóa của nhân dân trong khu vực; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là phát triển du lịch để đưa Bình Thuận trở thành trung tâm du lịch biển mang tầm quốc gia. (2) Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường Mê Pu - Đa Kai, với mục tiêu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản và phục vụ nhu cầu sản xuất của nhân dân trong khu vực, kết nối với tỉnh Đồng Nai.

Tại buổi họp báo, ông Huỳnh Văn Hưng cho biết việc xem xét, thông qua, ban hành và tổ chức thực hiện kịp thời 02 nghị quyết nêu trên sẽ góp phần quan trọng nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông đối nội và đối ngoại; thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương đặc biệt là phát triển du lịch của tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời, tại kỳ họp chuyên đề này HĐND tỉnh sẽ thực hiện công tác tổ chức cán bộ theo thẩm quyền của HĐND tỉnh./.

Thúy Nguyễn