TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐƠN VỊ TUY PHONG - KHÓA X

8:51' 8/7/2016


TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
ĐƠN VỊ TUY PHONG

1. Ông NGUYỄN HOÀI ANH
Sinh ngày  : 02/5/1977
Quê quán  : xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Cao cấp Chính trị, Thạc sỹ Quản lý hành chính công
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

2. Ông NGÔ MINH CHÍNH
Sinh ngày  : 01/9/1960
Quê quán  : xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Đại học Kinh tế
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
 

3. Ông ĐỖ VĂN CHUNG
Sinh ngày  : 30/6/1978
Quê quán  : xã Thái Thịnh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Thạc sĩ Quản lý công
Phó Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh
 

4. Ông NGUYỄN DÂN
Sinh ngày  : 18/01/1964
Quê quán  : thị xã Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
Cao cấp Chính trị, Đại học Kinh tế nông nghiệp
Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tuy phong.
 

5. Ông NGUYỄN PHÚ HOÀNG
Sinh ngày  : 20/10/1971
Quê quán  : Phường Đệ Tứ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Cao cấp Chính trị, Đại học,Cơ khí

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận
 
   6. LÊ NGHIỄM VI
 Sinh ngày :  08/8/1980  
 Quê quán :  Xã Hoà Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
 Thạc sỹ Kinh tế học
 Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh