• Chiều ngày 05/7/2023, đồng chí Huỳnh Thị Mỹ Hạnh - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, đồng chí Thanh Thị Kỷ - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã đồng chủ trì buổi giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phòng chống xâm hại, bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  Để chuẩn bị cho nội dung giám sát, trước đó, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiến hành khảo sát tại Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh, Cơ sở bảo trợ xã hội Mái ấm tình thương (Hàm Tân), một số UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Phan Thiết, Hàm Tân, La Gi; giám sát trực tiếp UBND thành phố Phan Thiết, UBND huyện Hàm Tân, UBND thị xã La Gi; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao.

  Toàn cảnh cuộc họp của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.

 • 6 tháng đầu năm 2023, Ban đã bám sát Chương trình công tác đề ra; chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đầy đủ, đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

  Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các Nghị quyết của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh năm 2023 và chương trình công tác của Ban năm 2023; 06 tháng đầu năm 2023, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

  Về hoạt động giám sát: Ban đã hoàn thành chương trình kế hoạch giám sát của Ban về việc “Thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phòng chống xâm hại, bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em giai đoạn từ năm 2021 đến 06 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời, chất lượng, khoa học theo kế hoạch đề ra. Kết quả giám sát đã chỉ rõ những mặt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân đối với nội dung giám sát; các kiến nghị đối với các cấp, các ngành liên quan đã giúp các đơn vị tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thực hiện; góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phòng chống xâm hại, bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em trên địa bàn tỉnh.

  Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát tại thị trấn Tân Minh - huyện Hàm Tân.

 • Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-HĐND ngày 23/3/2023 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; ngày 25/4/2023, đồng chí Huỳnh Thị Mỹ Hạnh - Trưởng Ban văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và đồng chí Thanh Thị Kỷ - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh đã chủ trì buổi khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phòng chống xâm hại, bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em tại xã Tân Bình, phường Tân An, cơ sở bảo trợ xã hội Mái ấm tình thương trên địa bàn thị xã La Gi.

  Cùng đi có các đồng chí thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đại diện phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã La Gi.

  Đoàn khảo sát làm việc với UBND xã Tân Bình, thị xã Lagi.

Tổng số : 202 bài viết
Trang
12345678910Tiếp