Huyện Bắc Bình: Kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân huyện khóa XI

21:7' 3/9/2020

Sáng ngày 23/12, HĐND huyện Bắc Bình khóa 11 khai mạc kỳ họp lần thứ 9, nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2019 và ban hành nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020.

Sáng ngày 23/12, HĐND huyện Bắc Bình khóa 11 khai mạc kỳ họp lần thứ 9, nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2019 và ban hành nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020.

Với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và sự góp sức của các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội trong huyện tiếp tục phát triển ổn định; các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch. tổng diện tích gieo trồng toàn huyện được trên 60 nghìn ha, tổng sản lượng lương thực ước đạt 227 nghìn tấn. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao được quan tâm thực hiện; trong năm đã thành lập mới 3 hợp tác xã về thanh long Việt GAP, nông sản Việt GAP và mít sạch Ba Hữu; Thu ngân sách nhà nước được 250 tỷ đồng; trồng rừng hơn 1 nghìn ha; Công tác đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách và thu hút vốn đầu tư khu vực kinh tế tư nhân tăng so với năm trước.

Sự nghiệp giáo dục, đào tạo tiếp tục giữ vững và phát triển ổn định. Trong năm học 2019-2020, Huyện Bắc Bình tiến hành hợp nhất 9 trường học trong cùng địa bàn xã góp phần tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối quản lý, tăng hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị. Phong trào chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới đã đạt thêm 29 tiêu chí, xã Hòa Thắng về đích xây dựng nông thôn mới trong năm 2019, lũy kế đến nay toàn huyện có 7 xã đạt chuẩn chương trình này gồm: Hòa Thắng Phan Rí Thành, Hồng Thái, Hải Ninh, Phan Thanh, Phan Hiệp và Phan Hòa. Việc Bàu Trắng được xếp hạng là Danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia hứa hẹn trong thời gian tới sẽ là điểm đến hấp dẫn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến khảm phá trải nghiệm.

Ngành y tế quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm, không xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên. Năm 2019, các cấp, ngành và các địa phương huyện Bắc Bình đã tập trung chỉ đạo công tác giảm nghèo. Các chế độ chính sách, an sinh xã hội được đảm bảo. Lĩnh vực an ninh quốc phòng được duy trì giữ vững, quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường góp phần làm giảm số vụ phạm pháp hình sự và tội phạm phức tạp. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình khóa XI diển ra trong hai ngày 23-24/12/2019.

(Nguồn trích từ Báo Bình Thuận)