Thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024

Sáng ngày 17/12/2019, tại Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.

Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh nói trên là căn cứ để:

1. Tính tiền sử dụng đất khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

2. Tính thuế sử dụng đất.

3. Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

4. Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

5. Tính tiền bồi thường cho nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.

6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Trường hợp giá đất phổ biến trên thị trường có biến động, cần phải điều chỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành liên quan xây dựng phương án điều chỉnh theo quy định tại Điều 14 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

                                                                                    TẤN DUYCác tin tiếp

HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về phân khai chi tiết nguồn vốn dự phòng ngân sách tập trung tỉnh năm 2019 (nguồn thu sử dụng đất)   (30/12/2019)
Tạm ứng vốn đầu tư xây dựng hạng mục Nhà văn hóa xã Chí Công, huyện Tuy Phong   (29/5/2015)
Tạm ứng ngân sách tỉnh chi trả bồi thường thiệt hại cho các hộ dân vùng ngập lòng hồ Đá Bạc thuộc dự án cấp nước Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân   (30/12/2014)
Tạm ứng ngân sách tỉnh hỗ trợ khắc phục thiên tai do nắng hạn gây ra từ tháng 01 đến tháng 4 năm 2013   (23/9/2013)
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT TẠI HUYỆN TÁNH LINH   (17/9/2012)
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT TẠI HUYỆN TUY PHONG   (17/9/2012)
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT TẠI HUYỆN HÀM TÂN   (17/9/2012)
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT TẠI HUYỆN ĐỨC LINH   (17/9/2012)
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT TẠI HUYỆN HÀM THUẬN BẮC   (17/9/2012)
Tổng số : 14 bài viết
Trang
12