• Sáng ngày 10/4/2014, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh đã tiến hành cuộc họp giao ban Văn phòng định kỳ; tham dự cuộc họp có lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc Văn phòng. Sau khi nghe lãnh đạo các phòng báo cáo, ý kiến của các đồng chí dự họp, đồng chí Trương Khương Hải - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh đã kết luận những công việc chủ yếu các phòng chuyên môn cần tập trung thực hiện trong tháng 4/2014 như sau:

Tổng số : 19 bài viết
Trang
12