Kết quả khảo sát công tác đấu tranh phòng, chống ma túy tại UBND thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh

Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-HĐND ngày 26/02/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; ngày 18/5/2020, Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Huỳnh Thị Hoa, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có cuộc khảo sát về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy tại UBND thị trấn Đức Tài. Tham gia cùng Đoàn khảo sát còn có đại diện lãnh đạo: Công an tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

(Toàn cảnh buổi làm việc)

Qua buổi làm việc, Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy của UBND thị trấn Đức Tài trong thời gian qua. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Thị Hoa, Trưởng Ban Pháp chế HĐND đề nghị UBND thị trấn Đức Tài trong thời tới, tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, nhất là Chỉ thị 36-CT/TW ngày 18/6/2019 của Bộ Chính trị, Chương trình phòng, chống ma túy năm 2020 của Chính phủ và dự án nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn của Bộ Công an; nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; nâng cao ý thức của mỗi cá nhân trong công tác đấu tranh, tố giác tội phạm ma túy; tập trung tuyên truyền, cảnh báo tác hại ma túy tổng hợp đối với đối tượng có nguy cơ cao; củng cố duy trì các mô hình tự quản, tự phòng; có giải pháp phân công, theo dõi các đối tượng nghiện ma túy cho các tổ chức đoàn thể; làm tốt công tác quản lý, cảm hóa đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính ở xã, phường, thị trấn. Quan tâm hỗ trợ đối với người chấp hành sau thời gian cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện…/.

Thanh Liên


Các tin tiếp

Kết quả khảo sát công tác đấu tranh phòng, chống ma túy tại UBND phường Bình Tân, thị xã La Gi
   (23/5/2020)
Kết quả khảo sát công tác đấu tranh phòng, chống ma túy tại UBND thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong
   (23/5/2020)
Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát các tuyến đường nhựa tự phát trên đất nông nghiệp tại xã Thiện Nghiệp
   (19/3/2020)
Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát thực tế đối với vụ việc san ủi đất rừng làm đường đi ở Hòn Giồ, huyện Hàm Thuận Nam
   (18/3/2020)
Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát thực tế các trường hợp lấn chiếm đất, xây dựng công trình vi phạm hành lang an toàn đường bộ dọc tuyến Quốc lộ 28B thuộc địa bàn 02 xã Phan Lâm và Phan Sơn, huyện Bắc Bình
   (6/3/2020)
Ban Pháp chế HĐND tỉnh ban hành kế hoạch giám sát chuyên đề "Công tác đấu tranh phòng, chống ma túy"
   (6/3/2020)
Hoạt động giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh trong năm 2020
   (3/2/2020)
Phát biểu tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội của đồng chí Huỳnh Thị Hoa - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh (Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X)
   (23/12/2019)
Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra nghị quyết trình kỳ họp 5 - HĐND tỉnh, khóa X
   (14/11/2017)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123