Ngày 31/12/2019, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh.

Theo đó, tại các kỳ họp thường trong năm 2020, Thường trực HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện dự toán thu, chi ngân sách, kế hoạch đầu tư phát triển; báo cáo kết quả thực hiện nội dung trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và các báo cáo khác của Ủy ban nhân dân tỉnh; xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại tố cáo; báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; em xét, cho ý kiến báo cáo kết quả giám sát của các Đoàn giám sát HĐND tỉnh trước khi báo cáo HĐND tỉnh tại phiên họp giữa năm 2020 đối với chuyên đề “Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”; tại phiên họp cuối năm 2020 đối với chuyên đề “Việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh từ khi có Luật Đất đai năm 2013”, trong đó ưu tiên giám sát ngay 01 đơn vị hành chính cấp xã sau Tết Nguyên đán năm 2020; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 và trước kỳ họp thứ 9; việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9 và trước kỳ họp thứ 10; xem xét việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát của các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh của cơ quan chức năng.

Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh giao các Ban HĐND tỉnh tổ chức giám sát và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ trong năm 2020 các chuyên đề: Ban Pháp chế HĐND tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy; tái giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy và việc thực hiện NQ số 73/2019/NQ-HĐND ngày 25/7/2019 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội tưởng, Đội phó của Đội dân phòng và định mức trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho Đội dân phòng, Ban bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh. Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh về tình hình phân bổ vốn đầu tư công trung hạn và nợ đọng xây dựng cơ bản giai đoạn 2016 - 2020; việc quản lý và sử dụng quỹ đất công ích 5% trên địa bàn tỉnh. Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; tình hình thực hiện Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành bộ tiêu chí về y tế xã giai đoạn đến năm 2020. Ban Dân tộc HĐND tỉnh về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; tình hình thực hiện chính sách pháp luật về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh./.

MỸ HẢOCác tin tiếp

Tăng cường giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra   (17/2/2020)
Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 01/2020   (4/2/2020)
Dự kiến nội dung và thời gian kỳ họp bất thường lần 5, HĐND tỉnh khóa X   (4/2/2020)
Giao ban Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh tháng 12/2019.   (20/1/2020)
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận đến thăm và chúc tết HĐND tỉnh   (17/1/2020)
Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020   (27/12/2019)
Sáng ngày 19/12/2019, Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 và trước kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa X   (26/12/2019)
Sáng ngày 19/12/2019, Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong 02 năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh   (26/12/2019)
Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 7/2019   (26/12/2019)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123