Tại Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Khoá X, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

8:42' 27/7/2017

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị đặt tên cho 42 tuyến đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết, trong đó có 37 tuyến đường đặt tên mới và 05 tuyến đường đã được đặt tên, nay bổ sung thêm chiều dài tuyến đường. Qua thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nhận thấy việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết là đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật. UBND tỉnh đã thực hiện đầy đủ quy trình theo quy định tại Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ. Việc đặt tên cho các tuyến đường đảm bảo bám sát 05 tiêu chí theo quy định tại Điều 10 của Quy chế Đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP, có cơ sở khoa học, phù hợp với đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và quá trình phát triển lịch sử của địa phương, về quy mô và tên đường nhìn chung là phù hợp. Các địa danh, danh nhân, nhân vật, sự kiện lịch sử đề nghị đặt tên đường được chọn trong ngân hàng tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; đều là tên địa danh dân gian quen thuộc trong đời sống của người dân địa phương, tên của các vị lãnh tụ, anh hùng lực lượng vũ trang, lãnh đạo địa phương, liệt sĩ cách mạng; có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc cũng như của địa phương./.

MỸ HẢO