Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tại Phòng khám Đa khoa khu vực Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc

Thực hiện kế hoạch giám sát đã đề ra trong năm 2018, sáng ngày 27/8/2018, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức khảo sát tại Phòng khám Đa khoa khu vực Đông Giang về kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh. Cụ thể, tại Báo cáo kết quả giám sát số 64/BC-HĐND ngày 28/11/2016 về công tác bảo vệ - chăm sóc sức khỏe ban đầu tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận 9 tháng đầu năm 2016, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư ưu tiên ghi vốn tập trung trong năm 2017 để thực hiện hoàn thành sớm công trình Phòng khám ĐKKV Đông Giang - Hàm Thuận Bắc, vì đây là công trình phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh và cấp cứu cho nhân dân ở 04 xã vùng cao của huyện Hàm Thuận Bắc.

Đoàn khảo sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát cơ sở vật chất PKĐK Đông Giang

Theo báo cáo của Phòng khám Đa khoa khu vực Đông Giang, hiện tại tiến độ xây dựng cơ bản đã hoàn thành trên 95% khối lượng công việc, còn hệ thống xử lý chất thải đang chuẩn bị xây dựng.

Qua khảo sát thực tế, Ban Dân tộc HĐND tỉnh thấy rằng việc đặt hệ thống tủ điện trong phòng cấp cứu của Phòng khám là không phù hợp, rất nguy hiểm cho bệnh nhân cũng như cán bộ, nhân viên Phòng khám.

Hệ thống tủ điện đặt trong phòng cấp cứu của Phòng khám

Sau buổi khảo sát, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã liên hệ với Công an tỉnh đề nghị kiểm tra việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với phòng cấp cứu của Phòng khám; đồng thời đề nghị chủ đầu tư dự án là Sở Y tế xem xét, có phương án điều chỉnh, di dời hệ thống tủ điện đến vị trí phù hợp./.

                                                                                              Lê Tấn DuyCác tin tiếp

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát các công trình thủy lợi nhỏ trên địa bàn xã Hàm Cần thuộc huyện Hàm Thuận Nam   (20/2/2020)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát các công trình thủy lợi nhỏ trên địa bàn các xã thuộc huyện Tuy Phong   (18/2/2020)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh đại diện Thường trực HĐND tỉnh Chúc Tết Đầu lúa tại UBND các xã thuộc huyện Bắc Bình   (15/1/2020)
Phát biểu tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội của đồng chí Thanh Thị Kỷ - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh (Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X)   (23/12/2019)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về tình hình thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 - 2019   (30/10/2019)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Hàm Thuận Bắc   (21/10/2019)
Ngày 11/9/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 88/NQ-HĐND Thông qua Đề sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2019 - 2021   (21/10/2019)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tại huyện Tánh Linh   (10/9/2018)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tại Phòng khám Đa khoa khu vực Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam   (10/9/2018)
Tổng số : 12 bài viết
Trang
12