Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội quý II/2018.

Hiện nay, nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn toàn tỉnh quý II/2018 là 1.589.346.000 đồng. Để UBND tỉnh có kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội, Thuờng trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh nhất trí xuất chi ngân sách tỉnh năm 2018 số tiền là 1.589.346.000 đồng (Một tỷ, năm trăm tám mươi chín triệu, ba trăm bốn mươi sáu ngàn đồng) cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội quý II/2018.

Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách tỉnh./.

Tăng DuyCác tin tiếp

Tăng cường giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra   (17/2/2020)
Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 01/2020   (4/2/2020)
Dự kiến nội dung và thời gian kỳ họp bất thường lần 5, HĐND tỉnh khóa X   (4/2/2020)
Giao ban Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh tháng 12/2019.   (20/1/2020)
Ngày 31/12/2019, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh.   (20/1/2020)
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận đến thăm và chúc tết HĐND tỉnh   (17/1/2020)
Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020   (27/12/2019)
Sáng ngày 19/12/2019, Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 và trước kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa X   (26/12/2019)
Sáng ngày 19/12/2019, Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong 02 năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh   (26/12/2019)
Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 7/2019   (26/12/2019)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123