Kết quả giám sát về việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong 02 năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 tại UBND xã Chí Công

Ngày 09 tháng 10 năm 2019, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã ban hành Thông báo số 50/TB-HĐND kết quả giám sát về tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong 02 năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 của xã Chí Công. Theo đó, UBND xã đã ban hành cơ bản đầy đủ các kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện công tác cải cách TTHC ở địa phương; có thực hiện việc ký cam kết trách nhiệm của người đứng đầu và các cán bộ, công chức liên quan trong công tác cải cách TTHC; nội dung công khai các TTHC đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2019 của Văn phòng Chính phủ; 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn xã vẫn còn tồn tại, hạn chế; nhất là: Việc cập nhật, triển khai một số quy định của cấp trên trong thực hiện công tác cải cách TTHC chưa kịp thời và đầy đủ; áp dụng biểu mẫu trong quy trình giải quyết TTHC một số trường hợp chưa đúng theo quy định; kết quả giải quyết hồ sơ hành chính trên lĩnh vực đất đai theo báo cáo của UBND xã là chưa chính xác, vẫn còn hồ sơ trễ hạn ở cấp xã; hồ sơ trên lĩnh vực đất đai chưa được UBND xã cập nhật đầy đủ trên phần mềm và sổ theo dõi; không thể hiện đầy đủ ngày nhận kết quả từ cơ quan giải quyết và ngày trả kết quả cho người dân nên khó khăn trong việc thống kê và xác định hồ sơ trễ hạn thuộc trách nhiệm cấp xã hay cấp huyện; giải quyết TTHC trên lĩnh vực bảo trợ xã hội có trường hợp chưa thực hiện đúng theo cơ chế một cửa liên thông theo quy định; sử dụng phần mềm một cửa điện tử vẫn còn nhiều hạn chế, chưa áp dụng đầy đủ trên các lĩnh vực; Bộ phận Một cửa xã chủ yếu vẫn cập nhật, theo dõi hồ sơ hành chính theo phương pháp thủ công. Số liệu cập nhật theo báo cáo của UBND xã và số liệu kiểm chứng trên phần mềm điện tử chung của tỉnh có độ sai vênh lớn./.

                                                                                                                  Đức TuấnCác tin tiếp

Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến về Đề án Liên kết triển khai phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ chất lượng cao tại Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi
   (17/6/2020)
HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp bất thường (lần 5) - HĐND tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
   (12/5/2020)
Thông báo Về việc thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 5 năm 2020
   (4/5/2020)
Thường trực HĐND tỉnh dời thời gian kỳ họp bất thường (lần 5) - HĐND tỉnh, khóa X
   (19/3/2020)
Chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ thôi việc và trợ cấp bổ sung hàng tháng
   (19/3/2020)
Kết quả thực hiện cải cách tư pháp quý I/2020 của Thường trực HĐND tỉnh
   (19/3/2020)
Tăng cường giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra
   (17/2/2020)
Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 01/2020
   (4/2/2020)
Dự kiến nội dung và thời gian kỳ họp bất thường lần 5, HĐND tỉnh khóa X
   (4/2/2020)
Giao ban Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh tháng 12/2019.
   (20/1/2020)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123