Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tại huyện Tuy Phong
Thực hiện Chương trình giám sát số 43/CTr-HĐND ngày 13/01/2020 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, chiều ngày 18/6/2020, đồng chí Huỳnh Thị Mỹ Hạnh - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh. Trưởng Đoàn giám sát cùng các thành viên dự họp đã nghe UBND huyện Tuy Phong báo cáo kết quả thực hiện việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh.

Đồng chí Dương Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo Đoàn khảo sát những kết quả đạt được, thuận lợi và khó khăn của UBND huyện trong công tác triển khai thực hiện Đề án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục - Đào tạo, phòng Nội vụ, phòng Tài chính - Kế hoạch đã phát biểu làm rõ thêm theo yêu cầu của Đoàn giám sát.

 

Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc tại UBND huyện Tuy Phong

Kết quả giám sát cho thấy, giai đoạn 2016 - 2020, trên địa bàn huyện Tuy Phong có 21/60 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 35%; trong đó có 5 trường mầm non, 11 trường tiểu học, 5 trường THCS. Công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đều bám sát Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt. UBND huyện thực hiện khá tốt việc phân khai vốn đầu tư để xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị trường học. Đội ngũ cán bộ kịp thời được bổ nhiệm, phân công công tác đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Thị Mỹ Hạnh - Trưởng Đoàn giám sát đã đề nghị UBND huyện trong thời gian tới tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn các nội dung sau: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và sự phối hợp của các cấp, các ngành, nhà trường và xã hội trong việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; chú ý tới việc phân luồng, phân tuyến trong việc tuyển sinh để đảm bảo sĩ số học sinh và đảm bảo chỉ tiêu trường học 2 buổi/ngày; quan tâm tới việc đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đặc biệt là phòng chuyên môn, thư viện, khu vực vệ sinh; nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu các trường học; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia của các trường trên địa bàn huyện./.

Lê Duyên


Các tin tiếp

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát một số trường học trên địa bàn huyện Tuy Phong
   (23/6/2020)
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát một số trường học tư thục trên địa bàn thành phố Phan Thiết
   (23/6/2020)
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tại huyện Hàm Thuận Nam
   (17/6/2020)
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát một số trường học trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam
   (17/6/2020)
Kết quả giám sát việc giải quyết thiếu nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc từ năm 2018 đến nay
   (17/6/2020)
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10
   (17/6/2020)
Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐND ngày 08/01/2019 của Thường trực HĐND tỉnh giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 cho các Ban HĐND tỉnh; Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh ban hành Chương trình giám sát năm 2020.
   (20/1/2020)
Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X thông qua Nghị quyết về đặt tên đường, công viên trên địa bàn huyện Đức Linh, huyện Tánh Linh, huyện Tuy Phong và thị xã La Gi.
   (26/12/2019)
Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X thông qua Nghị quyết về Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh.
   (26/12/2019)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123