• Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức họp giao ban tháng 6/2017
    Chiều ngày 05/6/2017, tại Văn phòng HĐND tỉnh, đồng chí Lương Tấn Đạt - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban Văn phòng HĐND tỉnh tháng 6/2017. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chánh Văn phòng, lãnh đạo và công chức, người lao động các phòng trực thuộc Văn phòng HĐND tỉnh. 
  • Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức họp giao ban tháng 5/2017 Sáng ngày 08/5/2017, tại Văn phòng HĐND tỉnh, đồng chí Lương Tấn Đạt - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban Văn phòng HĐND tỉnh tháng 5/2017. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chánh Văn phòng, lãnh đạo và công chức, người lao động các phòng trực thuộc Văn phòng HĐND tỉnh. 
  • Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng ĐBQH&HĐND tỉnh năm 2016

    Ngày 21/01/2016, Văn phòng đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng năm 2016. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đắc Lâm - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Trương Quang Hai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban chuyên trách HĐNĐ tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng.

Tổng số : 9 bài viết
Trang
1