• Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức họp giao ban tháng 6/2017
    Chiều ngày 05/6/2017, tại Văn phòng HĐND tỉnh, đồng chí Lương Tấn Đạt - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban Văn phòng HĐND tỉnh tháng 6/2017. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chánh Văn phòng, lãnh đạo và công chức, người lao động các phòng trực thuộc Văn phòng HĐND tỉnh. 
  • Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức họp giao ban tháng 5/2017 Sáng ngày 08/5/2017, tại Văn phòng HĐND tỉnh, đồng chí Lương Tấn Đạt - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban Văn phòng HĐND tỉnh tháng 5/2017. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chánh Văn phòng, lãnh đạo và công chức, người lao động các phòng trực thuộc Văn phòng HĐND tỉnh. 
Tổng số : 16 bài viết
Trang
12